• Tłumaczenia pisemne D-PL, PL-D, EN-PL, EN-D.
 • Korekty i lektorat w wymienionych językach.
 • Tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne D-PL i PL-D.
 • Kontakty z tłumaczami dla innych kombinacji języków.

Główne dziedziny tematyczne:

 • Służba zdrowia
 • Ochrona środowiska
 • Prawo karne i cywilne
 • Planowanie przestrzenne
 • Kultura
 • Ochrona przed zagrożeniami
 • Technika (budowa dróg, informatyka, pojazdy, przemysł cementowniczy i wiele innych.)
 • Transgraniczne projekty polsko-niemieckie
  (np. INTERREG IV A; INTERREG V A)
 • Polsko-niemiecka współpraca instytucji i władz.